Optyk Polar

Nasze oczy są cenne
zadbajmy o nie

Badania wzroku

Podstawą dobrze dobranych okularów jest badanie wzroku. Zawsze powinno być ono robione niedługo przed zakupem okularów. Badanie wykonane pół roku temu może okazać się już nieaktualne. Poniżej postaramy się opisać najczęściej występujące wady wzroku.

Budowa oka

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie związane z wadami wzroku postanowiliśmy przybliżyć Państwu pokrótce budowę oka.

twardówka
pełni rolę ochronną, otacza całe oko (z wyjątkiem rogówki oraz miejsca gdzie znajduje się nerw wzrokowy). Jej grubość waha się od 0.3 mm w części przedniej do 1.3 mm w części tylnej.
rogówka
nasze okno na świat. Stanowi swoistą szybę, przez którą światło rozpoczyna swoją podróż do wnętrza oka. Rogówka, podobnie jak cała soczewka skupia promienie, jednak w przeciwieństwie do soczewki nigdy nie zmienia swojego kształtu.
komora oka
przestrzeń wypełniona wodnistą cieczą, która pomaga w utrzymaniu stałego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. W tylnej części oka znajduje się druga komora.
tęczówka
pełni rolę przysłony. Reguluje ilość światła jaka wpada do wnętrza oka, robi to zwiększając lub zmniejszając źrenicę, czyli otwór w przedniej części tęczówki. Oprócz tej niezwykle ważnej funkcji, tęczówka zapewnia naszym oczom piękny wygląd.
naczyniówka
znajduje się pomiędzy twardówką a siatkówką. Posiada gęstą sieć naczyń krwionośnych odżywiających i dotleniających fotoreceptory. Dodatkowo jej brunatna barwa poprawia właściwości optyczne oka.
ciało rzęskowe
składa się z mięśnia rzęskowego i oraz wyrostków rzęskowych. Skurcze mięśnia rzęskowego powodują zmianę kształtu soczewki. Wyrostki rzęskowe to miejsce, w którym wytwarzana jest ciecz wypełniająca przednią oraz tylną komorę oka.
soczewka
jej zadaniem jest przejęcie promieni świetlnych od rogówki i ich dalsze skupianie. Soczewka posiada zdolność zmiany kształtu, dzięki temu możliwe jest ostre widzenie przedmiotów znajdujących się w różnej odległości (akomodacja)
ciało szkliste
galaretowata substancja, która wypełnia wnętrze oka. Nadaje kształt gałce ocznej oraz chroni siatkówkę.
siatkówka
światłoczuły element oka. Zamienia bodźce wzrokowe na impulsy elektryczne, które później wędrują do mózgu. Największe nasycenie receptorów odbierających promienie świetlne występuje w tylnej części siatkówki i nosi nazwę plamki żółtej. Najmniej receptorów znajduje się w miejscu gdzie wychodzi nerw wzrokowy, miejsce to nosi nazwę plamki ślepej.
nerw wzrokowy
stanowi początek połączenia pomiędzy okiem a mózgiem. Przejmuje impulsy wytworzone przez siatkówkę i przekazuje je dalej.

Co to jest akomodacja?

Akomodacja jest to zdolność dostosowania się oka do oglądanych przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia. U ssaków za akomodację odpowiada zmiana kształtu soczewki oka, co za tym idzie zmiana jej ogniskowej i zdolności skupiającej. Zmiana ta zachodzi dzięki zmianom napięcia okrężnych włókien mięśnia rzęskowego.
Podczas patrzenia na odległy punkt mięsień rzęskowy jest rozluźniony, układ więzadłowy utrzymujący soczewkę jest napięty, a soczewka ma płaski kształt i załamuje światło słabiej. Podczas patrzenia na bliski punkt mięsień rzęskowy jest napięty, a układ więzadłowy soczewki rozluźniony, dzięki czemu soczewka staje się bardziej kulista i silniej załamuje światło.

Krótkowzroczność

Co to jest krótkowzroczność?

Przyczyną tej wady jest zbyt duża moc oka w stosunku do jego długości. Oznacza to, że równoległa wiązka światła wpadająca do oka zostaje zogniskowana przed siatkówką, przez co na siatkówce tworzy się niewyraźny obraz dali. Osoby z tą wadą mają problemy z widzeniem odległych obiektów.

Krótkowzroczność jest najczęściej występującą wadą wzroku. Objawia się ona najczęściej w okresie szkolnym i powstaje mniej więcej do 18-20 roku życia. Po tym czasie ulega stabilizacji lub zmienia się nieznacznie.

Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyny krótkowzroczności są wciąż nieznane i niestety nie wynaleziono jeszcze efektywnej metody jej hamowania. Istnieje pogląd, że jest ona uwarunkowana genetycznie.
Wpływ na jej rozwój ma długotrwała praca z bliska jak czytanie lub praca przed monitorem. Związana jest również z postępem cywilizacyjnym – w krajach wysoko rozwiniętych ilość osób dotkniętych tą wadą jest wyższa niż w krajach słabo rozwiniętych.

Jak wygląda korekta?

W celu korekty krótkowzroczności stosuje się soczewki (okularowe lub kontaktowe) rozpraszające z mocą ujemną (minus), skorygowane tak, aby ognisko światła padało na siatkówce, czyli w miejscu w którym pada ono u osoby bez tej wady. Dzięki temu obiekty w dali stają się ostre.

Uwaga! Osoby posiadające wadę krótkowzroczności powinny unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, gdyż może to powodować pogłębianie się tej wady.

Nadwzroczność

Co to jest nadwzroczność?

Nadwzroczność polega na zbyt małej mocy oka w stosunku do swojej długości. Oko z nadwzrocznością źle widzi w dal i z bliska, gdyż obraz jest zawsze zogniskowany za siatkówką oka. Młoda osoba z niedużą nadwzrocznością może ją wyrównywać przez stałe napięcie akomodacji, zarówno przy patrzeniu w dal jak i z bliska. Wiąże się to jednak ze zmęczeniem oczu, bólami oczu i głowy.

Małe dzieci mają zazwyczaj oczy nadwzroczne, co wiąże się z bardziej kulistym kształtem soczewki. Jest to nadwzroczność fizjologiczna, która zmniejsza się wraz ze wzrostem gałki ocznej.

Jak wygląda korekta?

Do korekty tej wady stosuje się soczewki skupiające (okularowe lub kontaktowe) z mocą dodatnią (plus). U osób dorosłych można wykonać operację oczu, polegającą na modelowaniu rogówki za pomocą lasera. U małych dzieci bez zaburzeń widzenia i zeza mała nadwzroczność nie wymaga korygowania.

Nadwzroczność jest wadą, która w trakcie życia zazwyczaj się nie powiększa, a najczęściej jest ona "odkrywana". Ma to związek z wiekiem i zmianami w soczewce wewnętrznej, przez co dochodzi do spadku akomodacji.

Dobra rada: warto obserwować małe dzieci i młodzież, gdyż ta wada jest u nich z reguły niewidoczna ze względu na bardziej elastyczne oko. Jednak autokorygowanie tej wady poprzez stałe napięcie akomodacji może powodować trudności ze skupieniem, a tym samym problemy z przyswajaniem wiedzy.

Te objawy to:

  • niechęć do pracy i zabawy z bliska jak pisanie, rysowanie
  • męczenie się podczas czytania lub jego unikanie
  • częste bóle głowy lub oczu
  • uskarżanie się na podwójne widzenie, rozmazany obraz
  • częste zapalenie spojówek

Jeśli u dziecka występuje któryś z powyższych objawów, to bezwzględnie należy zaprowadzić dziecko na badanie okulistyczne.

Astygmatyzm

Co to jest astygmatyzm (niezborność)?

Astygmatyzm jest to złożona wada układu optycznego któremu często towarzyszy krótkowzroczność lub nadwzroczność. Najczęstszym powodem tej wady jest nieprawidłowa krzywizna rogówki przez co wpadająca do oka wiązka światła po załamaniu skupia się w dwóch punktach, powodując powstanie nieostrego obrazu. U osób z astygmatyzmem i nadwzrocznością oba ogniska są poza siatkówką, a u osób z krótkowzrocznością przed siatkówką. Występuje też astygmatyzm mieszany, w którym jedno ognisko znajduje się przed drugim.

Występowanie i objawy

Astygmatyzm występuje często, jednak jeśli wada ta nie przekracza 1D, to najczęściej nie wymaga korekcji.
Osoba z astygmatyzmem ma trudności w ogniskowaniu widzianych przedmiotów, obraz jest zamglony zarówno dla przedmiotów widzianych z bliska jak i z daleka. Gwiazdy widzi jako plamki, linie proste jako krzywe. Nie widzi jednocześnie równie ostro linii poziomych i pionowych. Może to powodować czołowe bóle głowy, mrużenie i tarcie oczu, przekrzywianie głowy.

Jak wygląda korekta?

Astygmatyzm koryguje się najczęściej soczewkami cylindrycznymi, które ogniskują światło w dwóch różnych punktach. W takiej soczewce w jednej z płaszczyzn nie ma załamania światła. Stosowane są również soczewki sferocylindryczne, które załamują światło w obu płaszczyznach, ale z różną mocą. W przypadku astygmatyzmu nieregularnego istnieje konieczność zastosowania soczewek kontaktowych, soczewki okularowe nie są w stanie takiego astygmatyzmu dobrze skorygować.

Starczowzroczność

Co to jest starczowzroczność (presbiopia)?

Presbiopia jest to schorzenie, którego nie da się wyleczyć ani uniknąć. Wynika ona z tego, że nasza soczewka z wiekiem staje się sztywniejsza co prowadzi do utraty zdolności akomodacyjnych oka. Dotyka ona większość osób po 40 roku życia, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Powoduje ona trudności z wyraźnym widzeniem z bliska, szczególnie przy słabym oświetleniu.

Pierwsze objawy

O prezbiopii możemy mówić jeśli wiele codziennych czynności takich jak czytanie gazety, czytanie lub pisanie wiadomości na telefonie komórkowym, pisanie na klawiaturze komputera staje się coraz bardziej uciążliwe ze względu na nieostre widzenie.

Jak wygląda korekta?

Dla osób nie posiadających innych wad wzroku przeznaczone są okulary "do czytania", natomiast osoby posiadające inne wady wzroku mogą mieć dwie pary okularów, jedne do dali, drugie do bliży. Wygodniejszym rozwiązaniem jest posiadanie okularów z soczewkami dwuogniskowymi lub progresywnymi. Jednak najskuteczniejszym i najbardziej komfortowym sposobem jest posiadanie multifokalnych soczewek kontaktowych.

Dofinansowanie do okularów

Jak dostać dofinansowanie?

Pierwszym krokiem jest wizyta u okulisty, która ma podpisaną umowę z NFZ. Po badaniu, jeśli okulista stwierdzi wadę wzroku powinien wypisać receptę na okulary (dokument "zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze"). Z tym dokumentem należy wybrać się do Delegatury NFZ najbliższej miejsca zamieszkania. Podczas wizyty w Delegaturze NFZ, pracownik funduszu wypełni brakujące pola i przystawi odpowiednie stemple. Z tak przygotowanym dokumentem udajemy się do zakładu optycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ. Zakład odliczy wpisaną na recepcie kwotę od należności za okulary.
Uwaga. Dofinansowaniu podlegają soczewki zgodnie z cennikiem i zasadmi NFZ.

Dofinansowanie od pracodawcy

Pracownikowi, który pracuje przed ekranem przynajmniej 4 godziny dziennie należy się dofinansowanie do okularów lub soczewek kontaktowych od pracodawcy. Ustawa nie reguluje wysokości dofinansowania. Kwestię wysokości dofinansowania oraz jego trybu (w przypadku dofinansowania 100% pracownik powinien nabyć okulary na fakturę pracodawcy) pracownik powinien ustalić z pracodawcą.

Kontakt

Salony

ul. Kościuszki 64,
23-400 Biłgoraj
tel. 512 892 491

ul. Kościuszki 39
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 08 91

ul. Długa 75
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 74 05

Lekarze specjaliści

Okulista Lek. med. B. Meksuła
84 686 08 50

Okulista Lek. med. St. Stańska - Onyszkiewicz
84 686 75 78

Okulista Lek. med. I. Zawolik - Wołoszczak
84 686 74 72

Polityka Prywatności © Optyk Polar, projekt i wykonanie Net Partners